• Modele ujmowania zmiany rozwojowej

    by  • February 20, 2019 • Uncategorized

    1) liniowy (mechanistyczny Model BADAWCZY)-przyczyną zmian ROZWOJOWYCH jest Wpływ otoczenia na jednostkę; warunkiem zmian jest Dojrzałość wewnętrzna organizmu; zmiana à nieprawdę i płynne kumulowanie doświadczeń. Zmiany mają Charakter wielkościowy je progresywny-Stare struktury przekształcają się w Nowe. 1) mechanistyczny-rozw, CZYLI naturelles zmiany zachowania wywołane oddziaływaniem bodźców zewnętrznych. Zmiany mają Charakter ilościowy i ciągły (Człowiek à “maszyna”). Badania dotyczą Tempa Rozwoju, zachowań w diffĂŠrents kategoriach wiekowych, w diffĂŠrents sytuacjach (Badania korelacyjne-współwystępowanie zmiennych); 2) stadialny (modèle organicystyczny BADAWCZY)-przyczyną zmian ROZWOJOWYCH jest Wewnętrzny potencjał jednostki, jej osobiste możliwości Rozwoju; zmiana à skokowe kumulowanie doświadczeń, naprzemiennie acteurs Fazy postępu, regresu i zastoju (plateau). Zmiany mają Charakter ilościowy i jakościowy. 3) cykliczno-fazowy (kontekstualny modèle)-przyczyna zmian leży w Aktywności jednostki, w jej ciągłej interakcji z czynnikami zewnętrznymi; warunkiem zmian jest dostosowanie bodźców zewnętrznych do stopnia osiągniętej dojrzałości organizmu. Zmiany mają Charakter cykliczny, ilościowy i jakościowy; Stare struktury są modyfikowane przez Nowe doświadczenia. CZYNNIKI ZABURZAJĄCE ROZWF W OKRESIE PRENATALNYM Kierunek łokciowo-promieniowy w OSI poprzecznej ciała-Zaczynając OD małego Palca dłoni, kończąc na kciuku.

    Podstawowe metody utrwalania nowych Umiejętności: Najpierw wszystkie dzieci chcą pójść szkoły, Potem jednomyślność znika, postawy ulegaj polaryzacji. -ilościowe (zmiany wielkości), Gdy Cecha (najczęściej fizyczna) przyrasta Albo się różnicuje, na exemple Liczba neuronów w mózgu; Uczenie się-proces zmiany zachowania w oparciu o indywidualne doświadczenie. Wzrok-naciągnięta skóra brzucha Matki Pozwala światłu przenikać do macicy. Dziecko rozróżnia odcienie Jasne i ciemne. OD dwudziestego szóstego TYGODNIA reaguje na Światło wzmożeniem zmianą rytmu SERCA je poruszaniem się.

    About

    Posted with lots of love!!!